HİZMETLERİMİZ


GÖKÇEN CONSULTING

Kalite Departmanımız:

 

Müvekkillerimizden alınan iş emirleri ve/veya sözleşmeler ile bünyemizdeki konusuna göre istihdam edilmiş mühendislerimiz, baş denetçilerimiz, uzman personelimize dağılan iş akışı planlarımız ile dağılım gerçekleşir ve talep edilen konuya göre görev başlatılmış olunur.

 

Kalite Departmanımız İçerisinde ;

 

a)     Rusya Federasyonu ve Rusça konuşulan ülkelerde (Eski SSCB) kullanılan Gost Sertifikaları yani Gost-R ve Gost-Troy, aynı zamanda Hijyen ve Yangın Sertifikaları üzerine,
b)    ISO 9000,ISO 14000 konularında,
c)     TSE ve/veya diğer akredite kuruluşlarca verilen Ürün Belgelendirilmesi (CE işareti hariç)
d)    TSE Hizmet Yerine
Yeterlilik ve İmalat Yerine Yeterlilik Belgeleri
e)     Barkod Tescili
Konularında birebir danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Hukuk ve Telif Departmanımız:

 
Az önce bahsi geçen iki departmanımızda yapılan hizmetler  ve bunlarında dışında kalan ticaret hukuku ile ilgili olarak doğan hukuki ihtilafların çözümü noktasında, ayrıca sözleşmeleri v.b. gibi konularda müvekkillerimize hizmet sunmaktadır.

 

. Haksız Rekabet
. Haksız Rekabetin Sonucu Olan Durumun Ortadan Kaldırılması
. Yanlış ve Yanıltıcı Beyanların Düzeltilmesi
. Maddi Manevi Tazminat
. İhtiyati Tedbir
. Tescil, Tespit, Terkin
. Taklit Edilen Malların Toplatılmasına Dair Davalar ile
. Taklit Edenler ile Bu Malların Ticari Amaçlı Elinde Bulunduranların Cezai Sorumluluklarına Dair Ceza Davalarına Bakmaktadır.

Kurumsal Yapımız

 

 
Firmamız Gökçen Consulting 1998 yılından günümüze Fikri Sınai Mülkiyet Hakları,
Kalite Sertifikaları ve Telif Hakları üzerine danışmanlık hizmeti veren bir anonim ortaklığıdır.
Birazdan okuyacağınız bilgilerden de anlaşılacağı gibi neredeyse tüm sektörlere  hizmet verilmiş, geniş bir müvekkil ağına sahip, deneyimli ve profesyonel çalışanları ile hizmet akışına devam etmektedir.
Danışmanlık sektöründe devamlı ilklere imza atan Gökçen Consulting ailesi yine bir ilke imza atarak 2003 yılı içerisinde  Kalite, Patent ve             Telif hakları ile ilgili şirketlerini tek bir çatı altında toplayarak yeni bir kompleks ,inşa ederek yeni tesisine  müvekkillerine bir merkezden bir çok iş/hizmet sağlama imkanına kavuşmuştur.
Aynı zamanda gerek şirketlere özel gerekse Kosgeb, Odalar, Dernekler ve/veya fuar alanları v.b. gibi organizasyonlar ile kişi ve/veya firmalara ulaşan şirketimiz günümüzün en önemli aynı zamanda değerli öğesi olan bilginin dolaşımı ve sanayicilerimizin ve iş adamları için belkide her şeyden fazla önem taşıyan fikir ve sanayi ürünlerinin korunmasını; kurumsallaşma ve yapılanma ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmakta Pazarlama ve Satış Departmanı ile ise bu paylaşımın sürekliliğini koruma altına almaktayız.
Şirketimiz Gökçen Consulting merkezi istanbul’da olmak üzere Ankara,Bursa ve Moskova’da ki şubeleri ile ISO 9000 ve TSE Hizmeti Yerine Yeterlilik Belgesi standartları çerçevesinde toplam kalite yönetimi politikası ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmak amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir
Firmamız Dört Ana Departmandan Oluşmaktadır.

 

1)    Patent Departmanı
2)    Kalite Departmanı
3)    Telif Departmanı

 

Patent Departmanımız:

 

Müvekkilerimizden Alınan iş Emirleri ve/veya sözleşmeler ile T.C. Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Enstitüsü veya diğer tüm Dünya ülkelerinin yetkili otoritelerin tarafından talep edilen yazışmaları hazırlamak,başlatmak,takip ederek sonuçlandırma operasyonlarını yürütmek ile sorumlu Resmi Vekil ve konusunda uzman takım arkadaşlarımız ve Avukatlarımız tarafından teknolojinin en son imkanlarından yararlanarak oluşturulmuş olan alt yapımız ile müracaat ve diğer tüm işlemler takip altına alınarak titizlik ile yapılandırılır.

 

Patent Departmanın Yapmış Olduğu İşlemler:

 

T.C Türk Patent Enstitüsü bünyesinde

- Marka Tescili

- Endüstriyel Tasarım Tescili

- Faydalı Model Tescili

- Patent Tescili

- Coğrafi İşaret Tescili

- Koruma Markası Tescili

- ve tüm bu tescillerin adres, unvan ve

nevi değişiklikleri ile devir ve lisans işlemleri

 

W.I.P.O. bünyesinde

- Madrid Protokolü Marka Müracaat İşlemi (2004 yılı itibari ile 60 ülke)

- Madrid Protokolü ile Endüstriyel Tasarım Tescili

- PCT yani Uluslar arası Patent Müracaatı

 

Yukarıdaki sistem içerisinde yer almayan ülkelerde

- Marka Tescili

- Endüstriyel Tasarım Tescili

- Faydalı Model Tescili

- Patent Tescili

- Coğrafi İşaret Tescili

- Koruma Markası Tescili

- ve tüm bu tescillerin adres, unvan ve

nevi değişiklikleri ile devir ve lisans işlemleri