Patent bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır.
Patent, sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını
belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş
sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkelerde geçerlidir. Türkiye’de
alınmış bir patent, sahibine, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Örneğin, patent,
patentli ürünlerin başkaları tarafından Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, sahibine
ithalatı durdurma hakkı sağlar.

Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamüllerin ve yeni usüllerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Buluş Kavramı: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Buluşların Patentle Korunmasının Şartları
Buluşların patentle korunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.Yoruma Kapalıdır.